Holmströmgruppen investerar i Stronghold

Holmström Private Equity utökar portföljen med ett nytt bolag, Stronghold Invest. Bolaget är ett aktivt investmentsbolag med långsiktighet och entreprenörskultur.

LÄS MER


Holmströmgruppen investerar i Stronghold

Dentalum publicerar delårsrapport januari – juni 2023

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet och för perioden januari-juni 2023

LÄS MER


Dentalum publicerar delårsrapport januari – juni 2023

Holmström Fastigheter publicerar halvårsrapport för januari – juni 2023

KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – JUNI 2023 · Hyresintäkter uppgick till 24 mkr (32). Minskningen från motsvarande period föregående år är hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till ett gemensamt ägt JV-bolag, vilket skedde 2022-02-14. · Övriga intäkter om 4 mkr (0) är en engångseffekt från försäkringsersättning vid brand. Hänförliga engångskostnader om -4 mkr har även påverkat […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar halvårsrapport för januari – juni 2023

Polar Structure – nytt innehav i Holmström Private Equity

Holmström private equity utökar ännu en gång sin portfölj med ett nytt bolag. Polar Structure har en vision om att vara den givna partnern för att skapa och utveckla framtidens hållbara infrastruktur. 

LÄS MER


Polar Structure – nytt innehav i Holmström Private Equity

Holmström private equity utökar med nytt innehav

Holmströmgruppens latest investment, AMÉ, founded in 2022, is a boutique firm that transcends the ordinary in architecture, interior design, and real estate development. With an unwavering commitment to redefining high-end residential properties, AME is a beacon of innovation and sophistication in the industry.

LÄS MER


Holmström private equity utökar med nytt innehav

Holmströmgruppen säljer samtliga aktier i Magnolia Bostad till Areim

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) har tecknat avtal om att sälja sin ägarandel i Magnolia Bostad AB’s (publ) ägarbolag, HAM Nordic AB, till Areim.

LÄS MER


Holmströmgruppen säljer samtliga aktier i Magnolia Bostad till Areim

Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2022

Årsredovisning 2022 för Holmströmgruppen AB (”Holmströmgruppen”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromgruppen.se. Den engelska versionen av årsredovisningen för 2022 beräknas publiceras på Holmströmgruppens webbplats före juni månads utgång 2023.

LÄS MER


Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2022

Dentalum publicerar kvartalsrapport för jan-mars 2023

First quarter (January – March 2023) Reported net revenue in the first quarter reached SEK 119.2 million (84.4). The increase in quarterly revenue compared to the same quarter prior year, was mainly driven by acquisitions of eleven dental clinics, acquired since the same quarter 2022, of which one was completed in the first quarter of, […]

LÄS MER


Dentalum publicerar kvartalsrapport för jan-mars 2023

Holmström Fastigheter publicerar delårsrapport för januari – mars 2023

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett publikt bolag inom fastighetssektorn och är ett helägt dotterbolag till Holmströmgruppen AB. Verksamheten bygger på ägande av bostads- och samhällsfastigheter samt delägande i fastighetsrelaterade intressebolag. Vårt fokus ligger på att verka för ett hållbart och långsiktigt värdeskapande. KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – MARS 2023 · Hyresintäkter uppgick till 12 […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar delårsrapport för januari – mars 2023

Dentalum publicerar årsredovisning för 2022

Dentalum’s årsredovisning för 2022 har publicerats och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

LÄS MER


Dentalum publicerar årsredovisning för 2022

logo