EHAB publicerar årsredovisning för 2023

Esmaeilzadeh Holding publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 “Vi fortsätter att främja EHAB:s finansiella stabilitet och värdeskapande, med ambitionen att göra EHAB skuldfritt under 2024. Samtidigt stöder vi aktivt våra portföljbolag för att stärka deras verksamhetsutveckling och öka portföljens motståndskraft. Vi är övertygade om att dessa initiativ ligger väl i linje med vår långsiktiga strategi.” […]

LÄS MER


EHAB publicerar årsredovisning för 2023

Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2023

Årsredovisning 2023 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se. Den engelska versionen av årsredovisningen för 2023 beräknas publiceras på Holmström Fastigheters webbplats före maj månads utgång 2024. Om Holmström Fastigheter Holding AB (publ) Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett publikt bolag inom fastighetssektorn och är […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2023

Novedo publicerar årsredovisning för 2023

Novedo Holding AB (publ) publicerar idag koncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2023. ”Novedo fortsätter att visa på en stabil tillväxt och resultatutveckling när koncernens tredje verksamhetsår summeras under 2023. Vi närmar oss tre miljarder kronor i omsättning och proformerad EBITA per årsskiftet uppgick till 312 MSEK. Min bedömning är att marknadsläget för 2024 i stort […]

LÄS MER


Novedo publicerar årsredovisning för 2023

Holmström Fastigheter publicerar bokslutskommuniké

KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – DECEMBER 2023 · Hyresintäkter uppgick till 48 mkr (53). Minskningen från föregående år är primärt hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till ett gemensamt ägt JV-bolag,  vilket skedde 2022-02-14. · Övriga intäkter om 5 mkr (0) är primärt en engångseffekt från försäkringsersättning vid brand som även i motvarande grad påverkat driftskostnader. […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar bokslutskommuniké

Nu startar uthyrning av bostäderna i projekt Hantverkaren!

Idag, 14 december startar uthyrningen av bostäderna i Magnolia Bostads projekt Hantverkaren i Orminge, Nacka. Etapp 1 består av 88 lägenheter om 1 - 4 rum och kök med inflyttning april 2024. 

LÄS MER


Nu startar uthyrning av bostäderna i projekt Hantverkaren!

Holmströmgruppen investerar i energiprojekt

Syftet med installationen av frånluftsåtervinning (FX-system) är att återvinna värmen i frånluften från garaget samt öka verkningsgraden på befintligt FTX-aggregat som betjänar utbildningslokaler. Nytt styrsystem installeras även för att kunna fjärrstyra den nya anläggningen. Det leder till minskad energianvändning och lägre miljöutsläpp. Projektet har fått stöd och finansieras delvis av Europeiska unionen – NextGenerationEU.

LÄS MER


Holmströmgruppen investerar i energiprojekt

Holmströmgruppen tilldelas förvaltningsuppdraget för Magnolias Bostads projekt Hantverkaren

Holmströmgruppen är glada att ha tilldelats förvaltningsuppdraget för projekt Hantverkaren i Orminge av fastighetsutvecklaren Magnolia Bostad. Uthyrning sker via Holmströmgruppen med start under december 2023. 

LÄS MER


Holmströmgruppen tilldelas förvaltningsuppdraget för Magnolias Bostads projekt Hantverkaren

Esmaeilzadeh Holding publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2023

“Under det tredje kvartalet har EHAB fortsatt sitt kontinuerliga arbete med att säkra och diversifiera finansieringskällorna för EHAB och portföljen. Detta är en förutsättning för att kunna exekvera på vår affärsmodell och uppnå våra finansiella mål. Som ett naturligt steg i detta arbete har till exempel både Lyvia och Dentalum framgångsrikt säkrat bankfinansiering. Vi arbetar dessutom dedikerat med flera parallella, mer eller mindre framskridna, initiativ i syfte att realisera värden i EHAB:s portfölj och därmed kunna återbetala utestående obligationslån.” - Saeid Esmaeilzadeh, verkställande direktör

LÄS MER


Esmaeilzadeh Holding publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2023

Novedo publicerar rapport för Q3 2023

Novedo publicerar rapport för Q3 2023. Stabil tillväxt och utveckling

LÄS MER


Novedo publicerar rapport för Q3 2023

Holmströmgruppen investerar i Stronghold

Holmström Private Equity utökar portföljen med ett nytt bolag, Stronghold Invest. Bolaget är ett aktivt investmentsbolag med långsiktighet och entreprenörskultur.

LÄS MER


Holmströmgruppen investerar i Stronghold

1 2 3 5
logo