EHAB publicerar bokslutskommuniké för 2022

Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss som har varit formgivande för EHAB och vår investeringsportfölj. Vi har tagit metodiska kliv i att etablera oss som ett entreprenöriellt investmentföretag med lönsamhet och långsiktig hållbarhet som grundidé. Detta underbyggs av de resor våra portföljbolag har genomgått som resulterat i nya nivåer av mognad, storlek och stabilitet. Vi inleder det nya året med ett starkt förtroende från kapitalmarknaden, en välbeprövad strategi och nödvändig organisation för att exekvera enligt våra planer för 2023.

LÄS MER


EHAB publicerar bokslutskommuniké för 2022

Holmström Fastigheter Holding (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022

Holmström Fastigheter Holding (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022.

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holding (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022

Dentalum publicerar delårsrapport bokslutskommuniké för 2022

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

LÄS MER


Dentalum publicerar delårsrapport bokslutskommuniké för 2022

Magnolia Bostad publicerar bokslutskommuniké för 2022

Resultatet tyngdes av uteblivna försäljningar, negativa värderingseffekter, nedskrivningar av projekt och engångseffekter. För att anpassa oss efter nya marknadsförutsättningar har vi under det senaste halvåret arbetat med kostnadsbesparingar.

LÄS MER


Magnolia Bostad publicerar bokslutskommuniké för 2022

Novedo publicerar bokslutskommuniké för 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet

Novedo publicerar bokslutskommuniké för 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet

LÄS MER


Novedo publicerar bokslutskommuniké för 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet

Novedo överväger obligationsemission – publicerar preliminära resultatsiffror för Q4 2022 samt helår 2022

Novedo överväger obligationsemission - publicerar preliminära resultatsiffror för Q4 2022 samt helår 2022.

LÄS MER


Novedo överväger obligationsemission – publicerar preliminära resultatsiffror för Q4 2022 samt helår 2022

Holmströmgruppen utökar sin ägarandel i Sacha Juan

Genom affär mellan befintliga aktieägare har Holmströmgruppen utökat sin ägarandel i Sacha Juan från 31,5 procent till cirka 34 procent.

LÄS MER


Holmströmgruppen utökar sin ägarandel i Sacha Juan

Holmströmgruppen går in som delägare i NOVI Medical Solutions

Holmströmgruppen utökar sin private equity portfölj med ett nytt bolag, NOVI Medical Solutions. Holmströmgruppens ägarandel uppgår till 50 procent.

LÄS MER


Holmströmgruppen går in som delägare i NOVI Medical Solutions

Holmströmgruppen ökar sitt innehav i ChainTraced

ChainTraced har färdigställt en kapitaliseringsrunda vilket innebär ett totalt kapitaltillskott om ca 11 MSEK. Med detta kapitaltillskott har nu Chanintraced säkerställt kapitalbehovet för att verkställa deras affärsplan för kommande period. Holmströmgruppens ägarandel uppgår efter kapitaliseringsrundan till ca 8%.

LÄS MER


Holmströmgruppen ökar sitt innehav i ChainTraced

Dentalum publicerar interimsrapport för tredje kvartalet 2022

Dentalum publicerar interimsrapport för tredje kvartalet 2022

LÄS MER


Dentalum publicerar interimsrapport för tredje kvartalet 2022

logo