Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden

Nedanstående prenumeration hanteras av Modular Finance, som är vår distributör av finansiell information. Få kontinuelig information från bolaget via e-post
Informationen om din prenumeration lagras hos Modular Finance, inte hos Holmströmgruppen.

INVESTERARE

Här kan du hitta pressmeddelanden, hämta delårsrapporter, bokslutskommuniké eller årsredovisning för Holmströmgruppens verksamhetsår.

PRESSMEDDELANDEN OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Här finns all rapportering kring Holmströmgruppens rapporter i samlad form. Klicka på symbolen för den typ av information du önskar. Saknas en symbol finns inte den typen av information för just den rapporten.

Prenumerera
logo