NYHETER

Magnolia Bostads halvårsrapport

DATUM: 2021-07-07     KATEGORI: Projektutveckling

Magnolia Bostad har publicerat sin halvårsrapport för januari till juni 2021. Ta del av rapporten, presentation och webcast.

”Vårt intensiva arbete med att hitta nya byggrätter i attraktiva områden har gett resultat. Vi har expanderat vår byggrättsportfölj med cirka 1 400 bedömda byggrätter i sju projekt runt om i landet. Nu
innehåller vår byggrättsportfölj cirka 25 300 bedömda byggrätter och jag ser framför mig att vi innan
slutet av året kommer att kunna presentera ett flertal fina projekt för våra kunder. Roligt är också att
Magnolia Bostads aktier grönmärktes av Nasdaq under kvartalet. Detta tydliggör ytterligare vårt hållbarhetsvärde för våra investerare.”
– Johan Tengelin, VD Magnolia Bostad

LÄS MER


logo