NYHETER

Magnolia Bostads delårsrapport januari – juni 2017

DATUM: 2017-07-19     KATEGORI: Projektutveckling

Ökningen av byggrättsportföljen, nya strategiska samarbeten, framgångsrika konverteringsprojekt samt avtalat förvärv av Svenska Vårdfastigheter AB skapar förutsättningar för ökad lönsamhet.

LÄS MER


logo