NYHETER

Magnolia Bostads delårsrapport

DATUM: 2021-10-21     KATEGORI: Projektutveckling

Magnolia Bostad har publicerat sin delårsrapport för januari till september 2021. Ta del av rapporten, presentation och webcast.

”Med den nya ägarstruktur som trädde i kraft under september kommer vi att snabba upp vår
utveckling av ett större eget förvaltningsbestånd. Under kvartalet produktionsstartade vi drygt
600 boenden varav cirka 190 avser en försäljning av ett projekt i Enköping. I vårt hållbarhetsarbete tog vi ytterligare ett steg framåt och startade tillsammans med andra fastighetsbolag
upp Hållbart Stockholm 2030 (HS30).”
– Johan Tengelin, VD Magnolia Bostad

LÄS MER


logo