NYHETER

Magnolia Bostad vinner markanvisningstävling i Bålsta Centrum

DATUM: 2015-03-11     KATEGORI: Holmströmgruppen
Magnolia Bostad har utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i Bålsta Centrum, Håbo kommun i norra Storstockholm. Markanvisningen, med en totalyta om 20 800 kvm, avser produktion av cirka 300 bostäder och Bålstas nya moderna resecentrum.

 

Magnolia Bostads förslag, som tagits fram i samarbete med ETTELVA Arkitekter, siktar på att utveckla Bålsta centrum från pendlingsort till livfull småstad. Förslaget innehåller två nya storgårdskvarter med plats för butiker, uteserveringar och kontor i bottenplan och lamellhus som sträcker sig utmed Mälarbanan.

 

Bostäderna kommer att bidra till en levande och varierad stadsmiljö som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Bålsta centrum står inför en omfattande omvandling, med ett nytt resecentrum och nya bostadskvarter i anslutning till det. Håbo kommun utlyste därför i höstas en markanvisningstävling avseende Etapp 1 av utvecklingen av Bålsta Centrum.

För ytterligare information vänligen besök:

www.magnoliabostad.se

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.[/interactive_banners]

logo