NYHETER

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av tre tomträtter i Bredäng

DATUM: 2017-02-15     KATEGORI: Projektutveckling

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av tomträtterna till fastigheterna Vita Liljan 3, Vita Liljan 4 och Utile Dulci 2 i Bredäng, Stockholm. Fastigheterna omfattar cirka 19 000 kvm mark och Magnolia Bostad kommer fortsätta arbetet med att driva detaljplan för att här uppföra mellan 700 och 800 bostäder.

Förvärvet genomförs som tre bolagsaffärer och köpeskilling fastställs vid ny detaljplan som medger bostadsbebyggelse. Säljare är bolag till största del kontrollerade av Castella Fastigheter. Affären är villkorad av att ny detaljplan som medger bebyggelse om minst 20 000 kvm BTA bostäder vinner laga kraft samt att respektive fastighet tomställs. Planerat tillträde sker stegvis från 2018 till 2022 beroende på de olika hyreskontraktens löptider.

LÄS MER


logo