NYHETER

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av Svenska Vårdfastigheter AB

DATUM: 2017-06-15     KATEGORI: Projektutveckling

Magnolia Bostad har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Svenska Vårdfastigheter till en köpeskilling om 300 mkr. Förvärvet ger Magnolia Bostad kapacitet att bli en ledande aktör inom utveckling av vårdfastigheter.

Genom förvärvet ska Magnolia Bostad tydligare etableras inom utveckling av vårdboenden samtidigt som erbjudandet till kommuner och investerare breddas. Avsikten är att ta tillvara potentialen i bolagets befintliga portfölj och komplettera satsningen som redan görs inom vårdboenden med ytterligare projekt, kompetens och medarbetare.

LÄS MER


logo