NYHETER

Magnolia Bostad säljer 327 hyresrätter till Alecta

DATUM: 2015-12-23     KATEGORI: Holmströmgruppen
Magnolia Bostad förvärvar ett markområde från Skanska Sverige i centrala Helsingborg där bolaget planerar att uppföra 327 bostäder i fyra kvarter. Bolaget tecknar samtidigt avtal om försäljning av bostäderna till Alecta. Bostäderna kommer att upplåtas som hyresrätter och har ett totalt fastighetsvärde vid färdigställande om cirka 550 miljoner kronor.

 

Bostadsprojektet utgör en del av H+, Helsingborg kommuns stora stadsförnyelseprojekt för den södra delen av staden. Projektet kommer att komplettera befintlig bostadsbebyggelse genom en modern arkitektur med typiska inslag som kännetecknar staden.

För att läsa hela nyheten:

Klicka här

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo