NYHETER

Magnolia Bostad ingår markanvisningsavtal med Knivsta kommun

DATUM: 2015-10-12     KATEGORI: Holmströmgruppen
Knivsta kommun har beslutat att ingå markanvisningsavtal med Magnolia Bostad avseende del av fastigheten Ängby 1:1 i centrala Knivsta. Förslaget avser 200 bostäder med en bruttoarea om cirka 18 000 kvm.

 

Planprocessen har påbörjats. Bolagets avsikt är att uppföra bostäder i flerbostadshus, med såväl hyresrätts- som bostadsrättslägenheter och en del inslag av lokaler.

För att läsa hela nyheten:

Klicka här

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo