NYHETER

Magnolia Bostad ingår avsiktsförklaring om försäljning

DATUM: 2015-10-07     KATEGORI: Holmströmgruppen
Avsiktsförklaringen omfattar drygt 2 000 hyresrättslägenheter fördelat på sex projekt. Avsikten är att ingå bindande avtal för respektive projekt innan byggstart som förväntas infalla jämt fördelat under de kommande två åren.

 

Bostäderna utvecklas med stor hänsyn tagen till miljö och mångfald vilket borgar för en långsiktig hållbarhet för både fastighetsägare och boende. I kombination med husens moderna gestaltning och välplanerade ytteffektiva lägenheter skapas attraktiva boendemiljöer.

För att läsa hela nyheten:

Klicka här

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo