NYHETER

Magnolia Bostad förvärvar markområde i Uppsala och säljer cirka 325 hyresrätter

DATUM: 2015-12-18     KATEGORI: Holmströmgruppen
Magnolia Bostad förvärvar ett markområde i Nyby, Gamla Uppsala, där bolaget planerar att uppföra cirka 400 bostäder. Bolaget tecknar samtidigt avtal om försäljning av 325 av lägenheterna till SEB:s bostadsfond Domestica II. Dessa kommer att upplåtas som hyresrätter.

 

Utöver de 325 hyreslägenheterna planerar bolaget även att uppföra cirka 75 moderna och yteffektiva bostadsrätter i området.

 

Nyby ligger i Uppsalas norra del och området erbjuder närhet till naturen och en blandning av både nyare och äldre bebyggelse. Det nya projektet kommer att komplettera befintlig bostadsbebyggelse med en modern och uppdaterad arkitektur och bidra till en varierad stadsmiljö. Magnolia Bostad planerar att uppföra bostäder framför allt för en målgrupp över 55 år. Med buss når man Uppsala centrum på drygt en kvart och med bil når man både E4:an och handelscentret Gränby centrum på några få minuter.

För att läsa hela nyheten:

Klicka här

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo