NYHETER

Magnolia Bostad förvärvar del av Orminge Centrum

DATUM: 2015-07-07     KATEGORI: Holmströmgruppen
Magnolia Bostad förvärvar fastigheten Nacka Orminge 52:1 (Hantverkshuset) från Carnifex AB. Fastigheten utgör en del av Orminge Centrum som på sikt ska inrymma cirka 1 000 nya bostäder. På fastigheten finns idag en byggnad med 6 300 kvm uthyrningsbar yta med bland andra Willys som hyresgäst.

 

Orminge är en del av Boo i Nacka kommun och är beläget drygt en mil öster om Slussen. Kommunen har under flera års tid drivit ett nytt planprogram som bland annat möjliggör nya bostäder i centrum samt ett resecentrum i anslutning till fastigheten med potential för en framtida tunnelbanestation. Planprogrammet väntas bli antaget av kommunstyrelsen under hösten 2015 och därefter påbörjas detaljplanearbetet.

 

Magnolia Bostad tecknade under 2014 en option om att genom en bolagsaffär förvärva fastigheten, och väljer nu alltså att utnyttja denna. Bolaget avser att på fastigheten uppföra cirka 400 hyresrätter samt handel i bottenplanet.

 

– Vi har under flera års samarbetat med fastighetsägaren och Nacka kommun och jag tycker att det ska bli oerhört spännande att bidra till utvecklingen av Orminge Centrum, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad.

För att läsa hela nyheten:

Klicka här

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.[/interactive_banners]

logo