NYHETER

Magnolia Bostad bygger ytterligare två kvarter i Mariastaden, Helsingborg

DATUM: 2015-11-03     KATEGORI: Holmströmgruppen
Magnolia Bostad har vunnit en markanvisningstävling i Mariastaden, Helsingborg.

 

Markanvisningen, med en bruttoarea om drygt 19 000 kvm, avser produktion av drygt 300 hyresrätter fördelade i två kvarter.

 

Magnolia Bostads förslag för Maria stationsområde etapp 2 i Mariastaden har tagits fram i samarbete med C.F. Møller. Det siktar på att utveckla Maria stationsområde till ett levande område med stadsmässiga kvaliteter och kontakt med naturen. Förslaget innehåller två nya kvarter, Arkeologen 1 och Antikvarien 1. Bostäderna kommer att bidra till en levande och varierad stadsmiljö som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Byggstart planeras ske under 2016.

För att läsa hela nyheten:

Klicka här

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo