NYHETER

Magnolia Bostad bygger nya bostäder i Arlöv och Lund

DATUM: 2015-06-24     KATEGORI: Holmströmgruppen
Magnolia Bostad har tecknat avtal med Valdemar Estate avseende förvärv av ett markområde i Arlöv utanför Malmö. Samtidigt ingår Magnolia Bostad ett partnerskap med Valdemar Skåne om att utveckla ett markområde i centrala Lund. Valdemar Estate och Valdemar Skåne är del av den danska koncernen Absalon Pension. Projekten förväntas leda till cirka 200 nya bostäder i Arlöv och 450 i Lund.

 

Markområdet i Arlöv är beläget på Dalvägen och är detaljplanerat för bostäder. Magnolia Bostad avser att arbeta om detaljplanen och att utveckla fastigheterna som hyresrättslägenheter.

 

För fastigheterna i Lund finns ännu ingen detaljplan. Magnolia Bostad avser att tillsammans med Valdemar Skåne, som kommer att äga omkring 30 procent av projektet, omgående inleda detaljplanearbete. Marken, som är belägen i Stora Råby, uppskattas kunna komma att inrymma minst 450 lägenheter, varav Magnolia Bostad avser att utveckla sin andel (cirka 330 lägenheter) som hyresrätter, medan Valdemar Skåne har för avsikt att utveckla sin andel som bostadsrätter. Tidpunkt för byggstart är ännu inte fastställd.

 

Båda affärerna är villkorade av att detaljplanerna vinner laga kraft.

 

– Vi har sedan tidigare en närvaro i Helsingborg genom våra två projekt Mariastaden och Oceanhamnen, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad. Det gläder mig att vi med dessa nya affärer i Arlöv och Lund ytterligare förstärker vår position i södra Sverige.

För att läsa hela nyheten:

Klicka här

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.[/interactive_banners]

logo