NYHETER

Magnolia Bostad bygger ny stadsdel i Örebro

DATUM: 2015-05-13     KATEGORI: Holmströmgruppen
Magnolia Bostad har tilldelats en markanvisning i den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen i Örebro. Bolaget kommer att utveckla cirka 150 bostäder i etapp 1 av projektet. Byggstart är planerad till andra halvåret 2016.

 

Örebro är en av Sveriges snabbast växande kommuner. I dag bor här omkring 140 000 personer, och invånarantalet ökar med cirka 2 000 personer per år. Kommunen arbetar aktivt med att finna goda vägar att låta staden växa med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

 

Två kilometer från Örebro centrum planerar kommunen en ny stadsdel, Södra Ladugårdsängen. Ett område på 230 000 kvm ska förvandlas till omkring 2 000 nya hem med närhet till såväl city och Örebros universitet som till natur- och rekreationsområden, golfbana, racketcentrum, bad och gym och naturreservat.

 

Kommunen bjöd därför i början av 2015 in utvalda bostadsutvecklare att delta i en gemensam förstudie för projektets första etapp. Etappen är indelad i sex tomter med en sammanlagd markareal om cirka 24 000 kvm. Detaljplanen ger möjlighet att bygga bostäder i två till fem våningar samt butikslokaler, kontor och skola.

 

Magnolia Bostad har nu erhållit två tomter med en sammanlagd markarea om 8 300 kvm, där man kommer att utveckla uppskattningsvis 150 hyresrätter.

 

– Det här är en viktig markanvisning för oss. Genom projektet etablerar vi en närvaro i ännu ett av Sveriges snabbt växande storstadsområden samtidigt som vi fortsätter att förstärka vår profil som en trovärdig samarbetspartner bland Sveriges kommuner, säger Fredrik Lidjan, VD för Magnolia Bostad.

 

Magnolia Bostads förslag har utvecklats i samarbete med arkitektkontoret Berg C.F. Møller. Det tar avstamp i Örebro kommuns vision om en grön och aktiv stadsdel som är hållbar ur alla perspektiv, och förenar arkitektur av hög klass med tilltalande design och smarta funktioner i syfte att förenkla och förgylla livet för de boende.

För att läsa hela nyheten:

Klicka här

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.[/interactive_banners]

logo