OM ZENTERIO

Zenterio är ett mjukvaruföretag som utvecklar en oberoende mjukvaruplattform, Zenterio OS, för interaktiv TV som är positionerat för att bli en global standard. Företaget utvecklades från den tidigare Nokia Home Communication, som Nokia avyttrade 2002. Zenterio är noterat på NOTC och främst ägs av institutioner och privata investerare. Ordförande i styrelsen är förre Nokias vd Olli-Pekka Kallasvuo. Under de senaste 10 åren har världen sett en övergång från analog till digital tv. Denna snabbt växande marknad ställer krav på operatörerna att påskynda innovation och
 skapa nya, mer avancerade interaktiva tjänster. Utveckling har dock ofta bromsats av komplexiteten i den aktuella branschstrukturen. Zenterios idé är att med hjälp av ett oberoende operativsystem göra allt mindre komplicerat. För bolagets kunder innebär det en förenkling och för slutanvändarna innebär det bättre tjänster och en smartare TV. Zenterio tycker att en TV ska vara lika intuitivt som alla andra interaktiva medium. Användarna ska kunna dela, välja och upptäcka genom en gemensam smart lösning. Detta är framtiden för TV och det är redan här tack vare Zenterio.

FAKTA:

VD: Jörgen Nilsson

Ägarandel: ca 10 %

Investeringsår: 2012

Verksamhetsområde: Mjukvaruutveckling

Länk: zenterio.com

logo