OM VARENNE

Varenne är ett investmentbolag som grundades år 2001 och som idag bedriver en investeringsverksamhet med huvudfokus på nordiska entreprenörsledda tillväxtbolag samt diskretionär kapitalförvaltning genom dotterbolaget Quesada Kapitalförvaltning. Därtill har Varenne finansiella placeringar i ett antal olika investeringsfonder. Affärsidén är att skapa långsiktig god avkastning till aktieägarna genom att vara en aktiv investerare och ägare som arbetar för finansiell och industriell värdeökning i portföljbolagen. Varenne bidrar med
erfarenhet, kunskap samt ett unikt nätverk av kompetenser och affärskontakter. Varenne delas in i tre investeringsområden där nordiska tillväxtbolag är bolagets största investeringsområde och omfattar nordiska små till mellanstora onoterade och noterade entreprenörsledda bolag i expansion. Innehavet i Quesada Kapitalförvaltning utgör ett strategiskt och värdemässigt väsentligt innehav i portföljen. Varenne förvaltar även investeringarna i investeringsfonden Varenne Invest.

FAKTA:

VD: Lars Thoren

Ägarandel: ca 3 %

Investeringsår: 2000

Verksamhetsområde: Investmentbolag

Länk: varenne.se

logo