Stråkvägen 6, 8, 10TYP
Hyresrätter
ANTAL LÄGENHETER
24 st
ANTAL LOKALER
- st
YTA
1660 m2


BYGGÅR
1966
HYRESFRÅGOR
Alexandra Karlsson
DRIFT & UNDERHÅLL
Max Melin
ÖVRIGA FRÅGOR
Kontoret 08-660 94 00logo