Vasavägen 45


LINKÖPING. Apeln 9 på Vasavägen byggdes under krigsåren i början på 1940 talet. Bostadsbristen i Linköping var stor och de många fabrikerna och brukens arbetare behövde bostäder. Linköpings bostadskvarter med stenhus växer fram när gammal trähusbebyggelse rivs. Längs hela Vasavägen byggs funktionella ”Folkhem” i 4 våningar. Inte alla var så påkostade med balkonger som vår fastighet Apeln 9.


TYP
Hyresrätter
ANTAL LÄGENHETER
9 st
ANTAL LOKALER
- st
YTA
753 m2
BYGGÅR
1942
HYRESFRÅGOR
Linda Nilsson
DRIFT & UNDERHÅLL
Johan Kjerr
ÖVRIGA FRÅGOR
Kontoret 08-660 94 00

VÅRA ORTER    logo