Linvägen 2-10


LINKÖPING. Fastigheten uppfördes 1970 och består av 9 stycken radhus. Radhusen i Bankekind erbjuder boende med egen täppa. Närheten till staden med endast 15 km in till centrala Linköping gör att det är enkelt att pendla härifrån. Orten Bankekind präglas av dess närhet till naturen och är känt för det rika fornlämningsområdet i anslutning till herrgården Grävsten.


TYP
Hyresrätter
ANTAL LÄGENHETER
9 st
ANTAL LOKALER
- st
YTA
525 m2
BYGGÅR
1970
HYRESFRÅGOR
Malin Hagberg
DRIFT & UNDERHÅLL
Johan Kjerr
ÖVRIGA FRÅGOR
Kontoret 08-660 94 00

VÅRA ORTER    logo