Linvägen 2-10


LINKÖPING. Fastigheten uppfördes 1970 och består av 9 stycken radhus. Radhusen i Bankekind erbjuder boende med egen täppa. Närheten till staden med endast 15 km in till centrala Linköping gör att det är enkelt att pendla härifrån. Orten Bankekind präglas av dess närhet till naturen och är känt för det rika fornlämningsområdet i anslutning till herrgården Grävsten.


TYP
Hyresrätter
ANTAL LÄGENHETER
9 st
ANTAL LOKALER
- st
YTA
525 m2


BYGGÅR
1970
HYRESFRÅGOR
Jenny Karlsson 08-660 94 00
DRIFT & UNDERHÅLL
Max Melin 073 772 40 76, Peter Granberg 070 232 51 81
ÖVRIGA FRÅGOR
Kontoret 08-660 94 00logo