Fålåsavägen 5


LINKÖPING. På Fålåsavägen 5 höjer sig Räddningstjänstens slangtorn över hustaket. Där hängdes gamla tiders brandslangar gjorda i naturmaterial upp på tork. På 1970 talet byggde man energisnålare med mindre fönster än tidigare år på grund av den oljekris som utbröt 1973. Det avspeglar sig i den kompakta putsade fasaden och fönstrens placering och storlek. Fastigheten har lägenheter med balkong och även några med uteplats.


TYP
Hyresrätter
ANTAL LÄGENHETER
4 st
ANTAL LOKALER
Lokaler för räddningstjänst st
YTA
771 m2
BYGGÅR
1977
HYRESFRÅGOR
Malin Hagberg
DRIFT & UNDERHÅLL
Johan Kjerr
ÖVRIGA FRÅGOR
Kontoret 08-660 94 00

VÅRA ORTER    logo