Törnestigen 1-3, Visättersvägen 8


Fastigheten består av fyra byggnader uppförda i etapper mellan 1964 och 1990. Byggnaderna används till boenden i service- och vårdlägenheter och sex charmiga radhusboenden. Här finns vacker natur och uteplatser som inbjuder till utevistelse. Fastigheten ligger i Nykil ca 22 km sydväst om Linköping.


TYP
Hyresrätter
ANTAL LÄGENHETER
42 st
ANTAL LOKALER
4 st
YTA
3276 m2
BYGGÅR
1964
FASTIGHETSBETECKNING
Nykil 2:3
KONTAKT
Kontoret 08-660 94 00

VÅRA ORTER    logo