Kungsgatan 68


Fastigheten är belägen längs Kungsgatan i centrala Uppsala cirka 1 kilometer sydost om Uppsala centralstation. Fastigheten bebyggdes 1972 för att inrymma bilförsäljning och verkstad. Nuvarande verksamhet utgörs av bilförsäljning, verkstäder, maskinuthyrning samt kontor. Hyresgäst är Uppsala Bilgalleri AB.

Akademiska sjukhuset ligger inom cirka 1,5 kilometer och Uppsala universitet inom cirka 2,5 kilometer från fastigheten. Omgivande bebyggelse utgörs framförallt av industri, kontor och bostäder. Staden växer hitåt, området ritas om från tidigare industrikaraktär.

På området för gamla Slottsfabriken på Kungsgatan 68 kommer Magnolia Bostad att uppföra tre kvarter under namnet Senapsfabriken. Totalt blir det ca 1 800 bostäder.

Varje etapp kommer att ha en egen karaktär och ett inbjudande utseende såväl mot Kungsgatan som mot järnvägen för att skapa en välkomnande infart till Uppsala.


TYP
Industri- och handelsfastighet
ANTAL LÄGENHETER
0 st
ANTAL LOKALER
0 st
YTA
4157 m2
BYGGÅR
1972
FASTIGHETSBETECKNING
Kungsängen 29:2
KONTAKT
Kontoret 08-660 94 00

VÅRA ORTER    logo