Kungsgatan 66


UPPSALA. Fastigheten är belägen längs Kungsgatan i centrala Uppsala cirka 1 kilometer sydost om Uppsala centralstation.

Akademiska sjukhuset ligger inom cirka 1,5 kilometer och Uppsala universitet inom cirka 2,5 kilometer från fastigheten. Omgivande bebyggelse utgörs framförallt av industri, kontor och bostäder. Staden växer hitåt, området ritas om från tidigare industrikaraktär.

På området för gamla Slottsfabriken på Kungsgatan 66 kommer Magnolia Bostad att uppföra tre kvarter under namnet Senapsfabriken. Totalt blir det ca 1 800 bostäder. Varje etapp kommer att ha en egen karaktär och ett inbjudande utseende såväl mot Kungsgatan som mot järnvägen för att skapa en välkomnande infart till Uppsala.


TYP
Lokaluthyrning
ANTAL LÄGENHETER
- st
ANTAL LOKALER
- st
YTA
12000 m2


BYGGÅR
1981, 1987, 1993
HYRESFRÅGOR
Bonnie Thomas 08 - 660 94 00
DRIFT & UNDERHÅLL
Max Melin 073 772 40 76
ÖVRIGA FRÅGOR
Kontoret 08-660 94 00logo