FASTIGHETER

Vi utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter i attraktiva lägen runt om i Sverige. Vår geografiska tonvikt ligger på Stockholm, Linköping, Kalmar och Örnsköldsvik vilket ger oss en effektiv förvaltning och rätt marknadskompetens.

INTRESSEANMÄLAN

Är du intresserad av att hyra en lägenhet i någon av våra fastigheter? Fyll gärna i och skicka in vårt intresseformulär.

pil

OM VÅRA FASTIGHETER

Vår fastighetsverksamhet bygger på en aktiv förvaltning med god service och kvalitet som ger hållbara och trivsamma bostäder. Vårt mål är att vara en engagerad och aktiv fastighetsägare på ett fåtal utvalda marknader. Mervärde skapas genom aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen. Vi agerar och förvaltar med målet att behålla våra fastigheter i generationer.

Vi verkar för en hållbar utveckling och ser miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete. Vi tar hänsyn till miljö och människor och vi tar ansvar för kommande generationer. Vi är dessutom övertygade om att en sund inställning till hållbarhetsfrågor ger stora vinster, både för oss som företag och för omvärlden i stort.

LÄS MER OM HÅLLBARHET

HOLMSTRÖMGRUPPEN I SIFFROR

200

Antal lokaler

175000

Kvadratmeter förvaltad yta

19000

Antal byggrätter
ORTER
KARTA

ÖVRIGA FASTIGHETER

VINCERO
FASTIGHETER

Vincero VF3 äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i bra kommunikationslägen i Stockholm och Uppsala. Fokus är att skapa rätt förutsättningar för hyresgästernas verksamhet och därigenom över tid öka avkastningen.

 

LÄS MER PÅ

vincerofastigheter.se

BONÄSUDDEN

Bonäsudden Holding förvaltar genom dotterbolag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköping med omnejd.

Linköping, som är Sveriges femte största kommun med cirka 159 000 invånare, väntas växa med cirka 1,5 procent per år. Det finns strax drygt 79 000 bostäder i kommunen varav cirka 58 procent utgörs av bostäder i flerbostadshus.

 

LÄS MER PÅ

bonasudden.se

ÄR DU HYRESGÄST?

pil

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?

    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR