WELCOME TO
HOLMSTRÖMGRUPPEN

WELCOME TO
HOLMSTRÖM-
GRUPPEN

FASTIGHETER

Vi utvecklar, förädlar och förvaltar ett fyrtiotal fastigheter iattraktiva lägen runt om i Sverige. Vår geografiska tonvikt ligger på Stockholm, Storstockholm, Uppsala samt Örnsköldsvik.

PROJEKTUTVECKLING

Via det delägda dotterbolaget Magnolia Bostad utvecklar vi nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden och hotell i Sveriges storstäder och tillväxtorter.

HPE –
HOLMSTRÖM PRIVATE EQUITY

Holmström Private Equity investerar i små eller mellanstora entreprenörsdrivna bolag som är i en tillväxtfas. Vi är en relationsdriven och aktiv investerare med en långsiktig strategi.

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag.

Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

Holmströmgruppen har genom en positiv utveckling under många år byggt upp en stark finansiell ställning och god likviditet. I nuvarande avvaktande marknadsläge har koncernen därför rätt förutsättningar att växa vidare och på så sätt fortsätta att flytta fram sina positioner inom samtliga affärsområden.

Jag känner att den plattform vi byggt upp, tillsammans med en dynamisk grupp av människor och partnerskap, borgar för en fortsatt bra utveckling för vår koncern.

Fredrik Holmström
VD och styrelseordförande

FAKTA OM HOLMSTRÖMGRUPPEN:

Antal anställda: 16

Grundat år: 2006

Säte: Stockholm

Adress: Box 5184, 102 44 Stockholm

Under 2017 växte vi inom alla våra verksamhetsområden med bibehållen lönsamhet och fortsatt stark finansiell ställning. Jag känner att den plattform vi byggt upp borgar för en fortsatt bra utveckling för vår koncern.

– Fredrik Holmström
VD och Styrelseordförande

GEOGRAFISK SPRIDNING

HÄR FINNS VI

Holmströmsgruppen finns representerat på många håll runt om i Sverige. Genom dotterbolaget Holmström Fastigheter, det delägda och noterade dotterbolaget Magnolia Bostad samt intressebolaget Vincero VF3

HOLMSTRÖMGRUPPEN I SIFFROR

100000

Kvadratmeter förvaltad yta

17000

Bostäder i produktion

9

Onoterade bolag där vi är delägare

NYHETER INOM HOLMSTRÖMGRUPPEN

Nu startar uthyrning av bostäderna i projekt Hantverkaren!

2023-12-14   Holmströmgruppen

Idag, 14 december startar uthyrningen av bostäderna i Magnolia Bostads projekt Hantverkaren i Orminge, Nacka. Etapp 1 består av 88 lägenheter om 1 - 4 rum och kök med inflyttning april 2024. 

LÄS MER

FASTIGHETER

FASTIGHETER

Vi utvecklar, förädlar och förvaltar ett fyrtiotal fastigheter iattraktiva lägen runt om i Sverige. Vår geografiska tonvikt ligger på Stockholm, Storstockholm, Uppsala samt Örnsköldsvik.

FASTIGHETER
FÖR HYRESGÄSTER
INTRESSEANMÄLAN

PROJEKTUTVECKLING

PROJEKT-
UTVECKLING

Via det delägda dotterbolaget Magnolia Bostad utvecklar vi nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden och hotell i Sveriges storstäder och tillväxtorter.

PROJEKTUTVECKLING
MAGNOLIA BOSTAD

HPE – HOLMSTRÖM PRIVATE EQUITY

HPE-
HOLMSTRÖM
PRIVATE
EQUITY

Holmström Private Equity investerar i små eller mellanstora entreprenörsdrivna bolag som är i en tillväxtfas. Vi är en relationsdriven och aktiv investerare med en långsiktig strategi.

HOLMSTRÖM PRIVATE EQUITY

    logo