NYHETER

Delårsrapport januari – september 2018

DATUM: 2018-10-30     KATEGORI: Projektutveckling

Det tredje kvartalet brukar vara ett kvartal med lite färre affärsavslut och så var det även i år. Aktiviteten har ändå varit hög inom bolaget – vi har uppnått ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten för både kvartalet och delårsperioden och vi har stärkt våra finansiella muskler genom att framgångsrikt emittera ett nytt obligationslån.

LÄS MER HÄR


logo