ProjektutvecklingInvigning av största byggprojektet på 40 år

Idag invigdes projektet Sländan med drygt 700 nya bostäder i centrala Södertälje, det största byggprojektet i staden på 40 år. I den första etappen utvecklar Magnolia Bostad 441 lägenheter tillsammans med SPP Fastigheter.

LÄS MER


Invigning av största byggprojektet på 40 år

Delårsrapport Magnolia Bostad Q1

Under de senaste två kvartalen har Magnolia Bostad fördubblat och ytterligare vidareutvecklat byggrättsportföljen. Helåret 2017 förväntas därmed visa god tillväxt och ett förbättrat resultat.

LÄS MER


Delårsrapport Magnolia Bostad Q1

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Tumba

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Tumba 7:241 i Botkyrka kommun. Fastigheten omfattar cirka 238 000 kvm mark och Magnolia Bostad kommer här driva detaljplan för framförallt bostadsändamål.

LÄS MER


Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Tumba

Magnolia Bostad publicerar årsredovisningen för 2016

Magnolia Bostads Årsredovisning för 2016 på svenska finns nu tillgänglig på bolagets webbplats.

LÄS MER


Magnolia Bostad publicerar årsredovisningen för 2016

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Bokslutskommuniké januari – december 2016. Magnolia Bostad har under 2016 etablerat den plattform som krävs för att vi från och med 2018 hållbart ska kunna produktionsstarta 3 000 lägenheter per år.

LÄS MER


Bokslutskommuniké januari – december 2016

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av tre tomträtter i Bredäng

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av tomträtterna till fastigheterna Vita Liljan 3, Vita Liljan 4 och Utile Dulci 2 i Bredäng, Stockholm. Fastigheterna omfattar cirka 19 000 kvm mark och Magnolia Bostad kommer fortsätta arbetet med att driva detaljplan för att här uppföra mellan 700 och 800 bostäder.

LÄS MER


Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av tre tomträtter i Bredäng

Magnolia Bostad rekryterar tio personer

Magnolia Bostad fortsätter växa och förstärker organisationen med totalt 10 personer. Med dessa rekryteringar står vi väl rustade för såväl en fortsatt tillväxt i vår projektportfölj som för den planerade flytten till Nasdaq Stockholm under 2017.

LÄS MER


Magnolia Bostad rekryterar tio personer

Magnolia Bostad tecknar avsiktsförklaring avseende försäljning av cirka 450 hyresrätter

Magnolia Bostad avser att bygga cirka 450 hyreslägenheter på del av fastigheten Uppsala Kungsängen 25:1 och tecknar avsiktsförklaring med en svensk institution avseende försäljning av dessa.

LÄS MER


Magnolia Bostad tecknar avsiktsförklaring avseende försäljning av cirka 450 hyresrätter

Magnolia Bostad säljer 327 hyresrätter till Alecta

Magnolia Bostad förvärvar ett markområde från Skanska Sverige i centrala Helsingborg där bolaget planerar att uppföra 327 bostäder i fyra kvarter.

LÄS MER


Magnolia Bostad säljer 327 hyresrätter till Alecta

Magnolia Bostad förvärvar markområde i Uppsala och säljer cirka 325 hyresrätter

Magnolia Bostad förvärvar ett markområde i Nyby, Gamla Uppsala, där bolaget planerar att uppföra cirka 400 bostäder.

LÄS MER


Magnolia Bostad förvärvar markområde i Uppsala och säljer cirka 325 hyresrätter

logo