ProjektutvecklingBokslutskommuniké januari – december 2017

Magnolia Bostad avslutar 2017 med sitt starkaste kvartal någonsin. Glädjande är även att vi under det fjärde kvartalet genomfört våra första affärer inom Hotell och Vårdboenden.

LÄS MER


Bokslutskommuniké januari – december 2017

Säljstart av bostäderna i Ophelias Brygga, Oceanhamnen

Idag är det säljstart av bostäderna i Ophelias Brygga i Oceanhamnen, en av Helsingborgs mest spännande nya stadsdelar just nu.

LÄS MER


Säljstart av bostäderna i Ophelias Brygga, Oceanhamnen

Magnolia Bostad tecknar strategiskt samarbetsavtal

Magnolia Bostad tecknar strategiskt samarbetsavtal avseende produktion av cirka 2 000 bostäder. Efter tidigare framgångsrika samarbeten har Magnolia Bostad och Consto AB tecknat ett strategiskt samarbetsavtal till ett kontraktsvärde om cirka 2 mdkr.

LÄS MER


Magnolia Bostad tecknar strategiskt samarbetsavtal

Magnolia Bostad säljer 460 lägenheter i Nynäshamn

Magnolia Bostad säljer projekten Fyren etapp 1 och Fyren etapp 2 i Nynäshamn i två separata affärer. Försäljningen avser fastigheten Telegrafen 16 och sammanlagt bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 950 mkr.

LÄS MER


Magnolia Bostad säljer 460 lägenheter i Nynäshamn

Magnolia Bostad utökar ledningsgruppen ytterligare

Magnolia Bostads organisation växer ytterligare med rekrytering av Stefan Berg till rollen som Chef Affärsutveckling med plats i ledningsgruppen, vilken därefter kommer bestå av åtta personer.

LÄS MER


Magnolia Bostad utökar ledningsgruppen ytterligare

Magnolia Bostads delårsrapport januari – juni 2017

Ökningen av byggrättsportföljen, nya strategiska samarbeten, framgångsrika konverteringsprojekt samt avtalat förvärv av Svenska Vårdfastigheter AB skapar förutsättningar för ökad lönsamhet.

LÄS MER


Magnolia Bostads delårsrapport januari – juni 2017

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Nynäshamn

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Telegrafen 16 i Nynäshamns kommun. Fastigheten omfattar cirka 19 000 kvm mark och Magnolia Bostad planerar här att utveckla cirka 450 bostäder.

LÄS MER


Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Nynäshamn

Magnolia Bostad säljer 325 lägenheter i centrala Uppsala

Magnolia Bostad säljer södra kvarteret av etapp 2 i projektet Senapsfabriken beläget i centrala Uppsala. Försäljningen avser del av fastigheterna Uppsala Kungsängen 45;1 samt 29:3 och omfattar ett bostadskvarter om cirka 325 hyresrätter samt ett parkeringshus om cirka 165 parkeringsplatser.

LÄS MER


Magnolia Bostad säljer 325 lägenheter i centrala Uppsala

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av Svenska Vårdfastigheter AB

Magnolia Bostad har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Svenska Vårdfastigheter till en köpeskilling om 300 mkr. Förvärvet ger Magnolia Bostad kapacitet att bli en ledande aktör inom utveckling av vårdfastigheter.

LÄS MER


Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av Svenska Vårdfastigheter AB

Magnolia Bostad utökar ledningsgruppen

Magnolia Bostad fortsätter växa och förstärker organisationen med totalt fem personer. Linda Wiman tillträder efter sommaren som Chef affärsområdesutveckling och tar plats i ledningsgruppen, vilken därefter består av sju personer.

LÄS MER


Magnolia Bostad utökar ledningsgruppen

logo