ProjektutvecklingMagnolia Bostad säljer 325 lägenheter i centrala Uppsala

Magnolia Bostad säljer södra kvarteret av etapp 2 i projektet Senapsfabriken beläget i centrala Uppsala. Försäljningen avser del av fastigheterna Uppsala Kungsängen 45;1 samt 29:3 och omfattar ett bostadskvarter om cirka 325 hyresrätter samt ett parkeringshus om cirka 165 parkeringsplatser.

LÄS MER


Magnolia Bostad säljer 325 lägenheter i centrala Uppsala

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av Svenska Vårdfastigheter AB

Magnolia Bostad har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Svenska Vårdfastigheter till en köpeskilling om 300 mkr. Förvärvet ger Magnolia Bostad kapacitet att bli en ledande aktör inom utveckling av vårdfastigheter.

LÄS MER


Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av Svenska Vårdfastigheter AB

Magnolia Bostad utökar ledningsgruppen

Magnolia Bostad fortsätter växa och förstärker organisationen med totalt fem personer. Linda Wiman tillträder efter sommaren som Chef affärsområdesutveckling och tar plats i ledningsgruppen, vilken därefter består av sju personer.

LÄS MER


Magnolia Bostad utökar ledningsgruppen

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av två fastigheter i Huddinge

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av Spendrups gamla bryggeri, fastigheterna Gambrinus 2 och Gambrinus 4, i Vårby. Magnolia Bostad kommer här driva detaljplan för framförallt bostadsändamål omfattande utveckling av cirka 1 500 bostäder.

LÄS MER


Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av två fastigheter i Huddinge

Invigning av största byggprojektet på 40 år

Idag invigdes projektet Sländan med drygt 700 nya bostäder i centrala Södertälje, det största byggprojektet i staden på 40 år. I den första etappen utvecklar Magnolia Bostad 441 lägenheter tillsammans med SPP Fastigheter.

LÄS MER


Invigning av största byggprojektet på 40 år

Delårsrapport Magnolia Bostad Q1

Under de senaste två kvartalen har Magnolia Bostad fördubblat och ytterligare vidareutvecklat byggrättsportföljen. Helåret 2017 förväntas därmed visa god tillväxt och ett förbättrat resultat.

LÄS MER


Delårsrapport Magnolia Bostad Q1

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Tumba

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Tumba 7:241 i Botkyrka kommun. Fastigheten omfattar cirka 238 000 kvm mark och Magnolia Bostad kommer här driva detaljplan för framförallt bostadsändamål.

LÄS MER


Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Tumba

Magnolia Bostad publicerar årsredovisningen för 2016

Magnolia Bostads Årsredovisning för 2016 på svenska finns nu tillgänglig på bolagets webbplats.

LÄS MER


Magnolia Bostad publicerar årsredovisningen för 2016

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Bokslutskommuniké januari – december 2016. Magnolia Bostad har under 2016 etablerat den plattform som krävs för att vi från och med 2018 hållbart ska kunna produktionsstarta 3 000 lägenheter per år.

LÄS MER


Bokslutskommuniké januari – december 2016

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av tre tomträtter i Bredäng

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av tomträtterna till fastigheterna Vita Liljan 3, Vita Liljan 4 och Utile Dulci 2 i Bredäng, Stockholm. Fastigheterna omfattar cirka 19 000 kvm mark och Magnolia Bostad kommer fortsätta arbetet med att driva detaljplan för att här uppföra mellan 700 och 800 bostäder.

LÄS MER


Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av tre tomträtter i Bredäng

logo