NYHETER

Bokslutskommuniké januari – december 2016

DATUM: 2017-02-24     KATEGORI: Projektutveckling

Magnolia Bostad har under 2016 etablerat den plattform som krävs för att vi från och med 2018 hållbart ska kunna produktionsstarta 3 000 lägenheter per år.

Räkenskapsåret januari–december 2016

  • Nettoomsättning uppgick till 1 010 mkr (876).
  • Rörelseresultatet uppgick till 355 mkr (358).
  • Årets resultat uppgick till 265 mkr (308). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 5,87 kr per aktie (8,36)
  • Det egna kapitalet uppgick till 998 mkr (771). Eget kapital per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 22,79 kr per aktie (17,93).
  • Magnolia Bostad har under året förvärvat 9 190 st planerade byggrätter och antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 2 124.
  • Magnolia Bostad har under året emitterat ett säkerställt obligationslån om 600 mkr samt ett icke-säkerställt obligationslån om 400 mkr.
  • Obligationerna är upptagna för handel på Nasdaq First North Bond Market.
    Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr per aktie (1,00).

LÄS MER


logo