Det här är
våra fastigheter

Vi utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter i attraktiva lägen runt om i Sverige. Vår geografiska tonvikt ligger på Stockholm, Storstockholm, Uppsala samt Örnsköldsvik vilket ger oss en effektiv förvaltning och rätt marknadskompetens.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att hyra en lägenhet i någon av våra fastigheter? För att ställa dig i vår bostadskö måste du fylla i och skicka in vårt intresseformulär. Klicka på knappen till höger.
  • Välj:
  • Alla
  • Helsingborg
  • Nybro
  • Stockholm
  • Storstockholm
  • Uppsala
  • Örnsköldsvik

Vi agerar och förvaltar för att behålla våra fastigheter i generationer.

Vi har i dagsläget ett fyrtiotal fastigheter av hög standard och vi förvaltar totalt ca 105 000 m2 kommersiella lokaler och bostäder. Vi verkar långsiktigt och förvaltar för framtiden. Vi sätter våra boende i fokus, något som gett oss historiskt nöjda hyresgäster.

 

Vår ledstjärna som fastighetsägare är närhet, engagemang och långsiktighet.

Vår verksamhet bygger på en aktiv förvaltning med god service och kvalitet som ger hållbara och trivsamma bostäder. Vi agerar och förvaltar med målet att behålla våra fastigheter i generationer. Det är en avgörande skillnad i vår inställning jämfört med flera av våra kollegors.

 

Våra förvaltningsfastigheter sköts genom det helägda dotterbolaget Holmström Fastigheter AB.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att hyra en lägenhet i någon av våra fastigheter? För att ställa dig i vår bostadskö måste du fylla i och skicka in vårt intresseformulär. Klicka på knappen till höger.